Deskundig personeelsmanagement

Personeelsmanagement draagt fundamenteel bij aan de overlevingskracht van organisaties. Daar waar zakelijke ambities zijn afgestemd op persoonlijke drijfveren en vice versa, kunnen werkprocessen, producten en diensten werkelijk innoveren. Op organisatie en op persoonlijk niveau worden betere resultaten geboekt.

M13 focust op het realiseren van die verbinding, ongeacht het ontwikkelstadium van het personeelsbeleid. Dankzij jarenlange ervaring als personeelsmanager, hoofd P&O, beroepskeuzeadviseur en bedrijfscoach is M13 een uitstekende en gewaardeerde professional.

M13 in personeelsmanagement:

  • ontwikkelen en implementeren Human Resource beleid.
  • interim hoofd P&O of interim lijnfuncties in zorg.
  • ontwikkelen resultaatgericht beoordelen.
  • ontwikkelen en implementeren beleid resultaatgericht belonen.
  • know how van functiewaarderingsmethodieken en functieprofielen.
  • ontwikkelen en beschrijven personeelshandboek.
  • search en begeleiden van werving & selectie, ook op het niveau van directie en RvT.